Počítky, aktuality, výsadba stromů, Sdružení krajina
Rainbow page separator

Tradiční výsadby stromů pořádané Sdružením Krajina proběhnou v sobotu 2. listopadu v Počítkách

Čtvrtek, 31. října 2013

Sdružení Krajina pořádá v sobotu 2.11.2013 tradiční podzimní výsadby stromů. Zatímco v minulých letech se Sdružení zaměřovalo především na výsadby stromořadí podlé cest, v letošním roce se rozhodlo pro změnu – výsadbu skupin stromů (remízů) do pastvin pro ovce v okolí obce Počítky. Cílem je vysázet remízy tvořené převážně břízami do holých plání, tak aby vznikly úkryty pro ovečky a zároveň došlo k rozčlenění „ploché“ krajiny a vytvoření útočišť pro další druhy živočichů.

Letošní výsadby budou začínat srazem účastníků v 9 hodin v sídle Sdružení Krajina na adrese Počítky 2. Na výsadbu stromů navazuje odpolední neformální společenský a kulturní program. Akce je tedy dobrou možností jak se blíže seznámit s činností Sdružení Krajina a možností prohlédnout si prostory, ve kterých působí. Součástí odpoledne bude ale např. i výtvarná dílna, trumpeto-kytarový koncert nebo loutkové divadlo.

Výsadeb se obvykle účastní okolo 40 dobrovolníků. Přicházejí členové a příznivci Sdružení, ale i lidé, kteří si informace o akci přečtou na webových stránkách nebo v novinách. Přicházejí jednotlivci, skupinky přátel i rodiny s dětmi.

Poprvé proběhnou výsadby s podporou společnosti General Logistics Systems Czech republic s.r.o (GLS). Tato společnost zavedla v letošním roce pro své zákazníky službu „ThinkGreen Service“. Výnos z poplatku za tuto službu putuje do společného programu GLS a Sdružení Krajina, který je zaměřen na výsadby nových stromů ve volné krajině.

Připravil: Tomáš Blažek