Rainbow page separator

U Křiváku i v Salvátorce není aktuálně voda vhodná k pití

Pondělí, 18. Prosinec 2017

Žďár nad Sázavou / Nevhodná k pití je aktuálně voda ve žďárských studánkách U Křiváku a Salvátorka, které procházejí pravidelnými hygienickými rozbory, jež nechává provádět žďárská radnice. Oba prameny jsou místními lidmi oblíbené, přičemž Salvátorka je rovněž zanesena v seznamu kulturního a přírodního dědictví Kraje Vysočina.
Vzorky vody při posledním rozboru provedeným Zdravotním ústavem v Jihlavě prokázaly vysokou hladinu koliformních bakterií, tudíž vodu z obou zmíněných pramenů zatím není vhodné používat jako pitnou.
Přítomnost koliformních bakterií představuje fekální znečištění z trávicího traktu teplokrevných živočichů včetně člověka. Kontaminovaná voda může způsobit různé zdravotní problémy, jako jsou průjem, nevolnost nebo zvracení.