Rainbow page separator

V chatové oblasti přibyly kontejnery na tříděný odpad

Sobota, 27. Květen 2017

Třídění odpadu

Polnička / Na některých místech u Velkého Dářka přibyly kontejnery na odpad, a to na požadavek tamních chatařů, kteří si v loňském roce stěžovali na málo funkční sobotní svoz odpadů, které bylo nutné odevzdat přímo do svozového vozu v avizovaném časovém úseku. „Po dohodě s výborem chatařů Polnička přistoupila ke změně – na předem určená místa byly rozmístěny kontejnery, kam mohou chataři ukládat odpad průběžně. Vývoz kontejnerů před a po sezoně bude ve čtrnáctidenních cyklech a v sezoně každý týden,“ informoval místostarosta Polničky Luboš Zeman.
Na každém ze stanovišť jsou kontejnery na bioodpad, plast, papír a barevné i bílé sklo. „Aby byl systém plně funkční, předpokládá se kázeň při ukládání odpadů do kontejnerů, nikoliv vedle nich, a jeho třídění. V minulosti se odpad hromadil mimo nádoby, přerostlo to v černé skládky a systém byl zrušen. Je jen na majitelích chat a návštěvnících lokality, zda budou předem nastavená pravidla respektovat,“ dodal Zeman.