Rainbow page separator

V Křižánkách budou promítat historické fotografie

Středa, 11. Březen 2015

Promítání Křižánky

Křižánky / První promítání historických fotografií Křižánek a jejich okolí se ve středu 11. března od 18 hodin uskuteční ve velkém sále Vzdělávacího centra v Křižánkách. Akci určenou pro veřejnost pořádá obecní úřad.

Ještě před zahájením promítání se mohou návštěvníci přibližně od 17.30 hodin seznámit s novým projektem, který v současné době připravuje vedení obce. Jedná se o přestavbu objektu bývalé hasičské zbrojnice na provozovnu nabízející občerstvení.

Křižánky, které leží v centru Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, se skládají z Moravských Křižánek, Českých Křižánek a Českých Milov – všechny místní části byly v druhé polovině minulého století samostatnými obcemi. V Křižánkách se mimo jiné nachází největší památková rezervace v Kraji Vysočina. V dnes převážně chalupářské vesnici s necelými čtyřmi stovkami obyvatel se dochovala řada historicky cenných roubených stavení.