Rainbow page separator

V Libušínské ulici nebudou čtyři dny zastavovat autobusy MHD

Úterý, 14. Září 2021

Žďár nad Sázavou / V souvislosti s výstavbou nového horkovodu, který spojí sídliště Libušín se čtvrtí Klafar, a uzavírkou Libušínské ulice nebude od čtvrtka 16. do neděle 19. září včetně v provozu zastávka městské hromadné dopravy (MHD) Libušínská. Pro cestující linkou 1 bude nejbližší zastávka Studentská, stanoviště linky číslo 4 dočasně nahradí zastávky Wonkova nebo Žižkova, pro linku číslo 5 bude nejblíže Havlíčkovo náměstí a pro linku 8 zastávka Wonkova.
Stavební práce v režii společnosti SATT se dotýkají také provozu parkovacích ploch podél Sázavské ulice. Nová část teplovodu povede pod silničním mostem v místě parkoviště u Sázavské ulice směrem na Klafar a pod Libušínskou ulicí ve směru na protější parkoviště. V polovině druhé parkovací plochy se pak nová část potrubí napojí na stávající rozvod tepla. Nejpozději do začátku října se motoristé dočkají opětovného zprovoznění prvního parkoviště a stavební dělníci budou pokračovat v práci na druhé parkovací ploše.
Budování nové části horkovodu souvisí rovněž s připravovanou modernizací libušínské kotelny, z níž by mělo být za několik let teplo rozváděno po celém městě.