Rainbow page separator

V Losenici doporučují místo dalších vrtů podzemní nádrže

Úterý, 7. Srpen 2018

Velká Losenice / Na snížení průtoků ve všech vodních tocích upozorňuje starosta Velké Losenice Miloslav Černý. A to v té souvislosti, aby si obyvatelé obce zajistili jímání dešťové vody ze střech svých domů do podzemních nádrží. Tuto vodu je potom i za omezení povolených odběrů z vodních toků možné používat na zalévání zahrad.
„Toto opatření není nic nového, mnoho majitelů domů jímá dešťovou vodu do sudů či jiných nádob. Voda se ale v těchto nadzemních rezervoárech ohřívá, kazí a její zásoba je pro delší období beze srážek zpravidla malá,“ poznamenal starosta Velké Losenice Miloslav Černý.
Vrtání studní u jednotlivých domů, k čemuž se tamní obyvatelé nyní často uchylují, podle jeho názoru není vhodný postup. „V době dlouhotrvajícího sucha zákonitě dojde ke snižování hladiny podzemních vod, tedy mělčí vrty budou bez vody, a následné plošné odčerpávání spodní vody může ovlivnit i zdroje pitné vody, které zásobují vodovod v naší obci. Je ke zvážení, zda není vhodnější si místo vrtu zřídit podzemní nádrž o dostatečné kapacitě vzhledem k velikosti střechy,“ poznamenal starosta s tím, že užitkovou vodu z podzemní nádrže je možné využívat po několik měsíců, aniž by došlo k jejímu znehodnocení. „V případě, že by toto opatření realizovalo 200 domů ve Velké Losenici, zadrželo by se v obci po každém větším dešti či bouřce na dva tisíce kubíků vody, což je přibližně množství, které je v nádrži u hasičské zbrojnice,“ dodal starosta.