Rainbow page separator

V Novém Městě očekávají nominace na sportovce roku

Neděle, 31. ledna 2016

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Do 29. února mohou lidé i sportovní a tělovýchovné organizace posílat své návrhy na udělení ocenění významných osobností v oblasti sportu. Vyznamenaným může být jednotlivec či kolektiv v kategorii žáků, juniorů a dospělých, který za rok 2015 dosáhl významného úspěchu a reprezentuje v oblasti sportu Nové Město na Moravě. Oceněna bude zejména účast na mistrovstvích, v evropských a světových pohárech a v dalších vrcholových soutěžích. Vítány jsou i nominace na úspěšné trenéry a rovněž na význačné osobnosti, které zasvětily svoji práci podpoře, rozvoji a propagaci sportu a tělovýchovy ve městě.
Tiskopisy pro nominace jsou k dispozici v podatelně novoměstského úřadu, případně v elektronické podobě na webových stránkách Nového Města. Tam je rovněž uvedena metodika pro ocenění významných počinů a osobností v oblasti sportu a tělovýchovy, která stanoví bližší podmínky pro zasílání návrhů na ocenění.