Rainbow page separator

V říjnu město vyhlásí soutěž na nový vzhled Nádražní ulice

Pondělí, 19. Září 2016

Žďár nad Sázavou / Na začátku října bude vyhlášena architektonická soutěž týkající se nového vzhledu ulice Nádražní. V příštím roce by mělo dojít k rekonstrukci části této ulice, a to od ulice Husova po okružní křižovatku pod nádražím. Pak budou práce pokračovat přestavbou pěší zóny ústící do náměstí Republiky.
Soutěž o nejlepší architektonický návrh Nádražní ulice má zahrnout vizi celého prostoru včetně lokality před žďárským nádražím. „Návrhy bude posuzovat porota složená z architektů, urbanistů, krajinářů a dalších odborníků. Jsem rád, že se mi podařilo složit porotu z kvalitních architektů a odborníků z celé republiky,“ uvedl žďárský městský architekt Zbyněk Ryška s tím, že v porotě budou zastoupeni také zástupci městské samosprávy. Soutěž má být vyhodnocena koncem roku a následně proběhne veřejná výstava všech návrhů. Podmínky architektonického klání budou zveřejněny na webu města a ve věstníku veřejných zakázek.