Rainbow page separator

V říjnu projde Nové Město plošnou deratizací

Pátek, 25. Září 2015

Nové Město na Moravě / Plošná deratizace je v průběhu října naplánována v Novém Městě na Moravě a jeho místních částech Pohledec a Maršovice. Kladení prvních nástrah na hlodavce se v Novém Městě uskuteční v termínu od 5. do 9. října, o den později se pracovníci přemístí do Maršovic a 11. října položí návnady v Pohledci. Následně bude probíhat kontrola pokládek a jejich případné doplnění, a to přibližně po dvou týdnech, přičemž akce závisí na vhodných klimatických podmínkách.
Novoměstská radnice žádá obyvatele, majitele nemovitostí a správce všech objektů o součinnost při realizaci akce. Pokud firmy nebo jednotlivci budou provádět deratizaci vlastními silami, je třeba ji provést v termínu celoplošné deratizace a za spolupráce všech zúčastněných, aby se neminula účinkem. V době probíhající deratizace je třeba zcela zamezit volnému pobíhání domácích zvířat bez dohledu chovatele, čímž se předejde komplikacím po náhodném požití nástrahy nebo uhynulého hlodavce zvířetem. Požadavky obyvatel týkající se provedení deratizace v jejich nemovitostech, případně žádosti majitelů, správců a nájemců objektů v soukromém vlastnictví na zajištění deratizace v jimi spravovaných objektech je nutné uplatnit v odboru investic a správy majetku městského úřadu.