Rainbow page separator

V Rokytně i v Brněnské ulici hrozí řidičům automatická pokuta

Pátek, 1. října 2021

Náměstí v Novém Městě na Moravě

Nové Město na Moravě / Další lokality, kde bude řidičům měřena rychlost, do budoucna zvažuje novoměstská radnice. V září začala s automatickým úsekovým měřením na silnici I/19 v Brněnské ulici ve směru od Bystřice nad Pernštejnem a také v místní části Rokytno na komunikaci II/354 při vjezdu i výjezdu ze vsi. Zařízení, které si novoměstská radnice prozatím pronajala na dva roky, by mohlo být umístěno rovněž v místní části Pohledec, konkrétně na vjezdu od Pohledeckého kopce, případně také ve Vlachovické ulici v blízkosti Vysočina Areny.
Řidičům překračujícím povolenou rychlost je automaticky doručena obsílka s pokutou, a pokud nebudou se svým prohřeškem souhlasit, věc přejde do správního řízení. Úsekové měření s automatickým záznamem bylo vyhodnoceno jako nejoptimálnější způsob zvýšení bezpečnosti v konkrétní lokalitě. K tomuto kroku se novoměstští radní před časem rozhodli s ohledem na četné stížnosti obyvatel na bezohlednou jízdu některých řidičů i se zřetelem na dopravní nehody, k nimž již v dotčených lokalitách došlo.