Rainbow page separator

V srpnu hygienickým normám vyhověla jenom Salvátorka

Úterý, 17. srpna 2021

Žďár nad Sázavou / Pouze voda ze studánky Salvátorka, kterou hygienici odebrali a vyhodnotili začátkem srpna, vyhověla normám pro pitnou vodu. Zbývající dva prameny – Klafar a U Křiváku – nebyly vhodné k přímému užití, neboť voda v nich obsahovala koliformní bakterie a pramen U Křiváku navíc i baterie typu Escherichia coli. Přítomnost těchto bakterií značí fekální znečištění z trávicího traktu teplokrevných živočichů včetně člověka. Tímto způsobem kontaminovaná voda může lidem způsobit zdravotní problémy, jako jsou zejména průjem, nevolnost nebo zvracení, a tudíž ji není vhodné používat jako pitnou. Kvalita vody je ovšem garantována pouze v den odběru.
Odběr vody ze tří studánek na území města, které obyvatelé i přespolní využívají coby doplňkový zdroj vody, a jejich následný hygienický rozbor nechává žďárská radnice provádět jednou měsíčně již řadu let. Důvodem je skutečnost, že i když prameny nejsou primárním zdrojem pitné vody, mezi místními i chataři se těší značné oblibě.