Rainbow page separator

Ve Městě opět ocení sportovní osobnosti

Neděle, 3. Květen 2015

Fotbalový míč na hřišti

Nové Město na Moravě / Slavnostní ocenění významných osobností z oblasti sportu i letos připravuje novoměstská komise pro sport, mládež a volný čas. Jednotlivé nominace adeptů na ocenění, z nichž budou nejvýznamnější osobnosti vybírány, mohli obyvatelé i sportovní organizace posílat do 20. dubna.
Oceněným může být jednotlivec či kolektiv v kategorii žáků, juniorů a dospělých, který za rok 2014 dosáhl významného úspěchu a reprezentuje v oblasti sportu Nové Město na Moravě. Cení se zejména účast na mistrovstvích, v evropských a světových pohárech a v dalších vrcholových soutěžích. Komise vítala i nominace úspěšných trenérů a rovněž význačných osobností, které věnovaly svoji práci podpoře, rozvoji a propagaci sportu a tělovýchovy.