Rainbow page separator

Ve Škrdlovicích opět rozkopou obec, tentokrát kvůli napětí

Úterý, 1. května 2018

Škrdlovice / Firma E.ON Distribuce zahájila ve Škrdlovicích kabelizaci rozvodů nízkého napětí elektrické energie. „Po této stavbě jsme dlouho volali, zvláště v době, kdy obec byla rozkopaná po stavbě splaškové kanalizace. Jenže volání po kabelizaci v té době vyznělo naprázdno. Když přišla energetická společnost s nabídkou kabelizace v roce 2016, byly komunikace sotva dva roky staré a představa, že bude zase celá obec rozkopaná včetně nových komunikací, byla nepřijatelná. Proto bylo dohodnuto, že kabelizace se provede pouze okolo silnice probíhající obcí po obou stranách. Tedy od cedule označující začátek obce od Žďáru po ceduli označující konec obce na Bídě,“ informoval starosta Škrdlovic Ivan Hořínek.
V první fázi se kabely položí od křížení silnice III/03724 s místní komunikací od bývalého zemědělského družstva na Velké Dářko až po bývalý objekt sklárny, což by mělo být hotovo do konce června. V druhé fázi budou dokončeny zbývající dva úseky, a to směrem na Žďár a na Bídu. Součástí prací je obnova veřejného osvětlení a odstranění starých elektrických sloupů a podpěr. Po první fázi bude rovněž provedena rekonstrukce chodníku od zmíněné křižovatky po Penzion Vysočina. „Při této příležitosti by to chtělo zrekonstruovat a vybudovat chodníky okolo průtahu obcí, ale bohužel, vše je limitováno finančními prostředky, které máme k dispozici. Nemalé peníze si vyžádá vyvolaná investice do obnovy veřejného osvětlení a rekonstrukce kotelny v domě 39, která je po dvaceti letech provozu za hranicí životnosti,“ doplnil starosta.