Rainbow page separator

Ve Sněžném chtějí připravit nové prostory pro školku

Středa, 27. Červenec 2016

Sněžné / Zaměření a projektové zpracování týkající se dalšího využití části jednoho z domů městyse na prostory pro mateřskou školku, školní družinu či odborné učebny, což se má odvíjet od dotačních možností, připravují ve Sněžném. Aktuálně je tam třeba řešit mateřskou školku. Nebude to ale hned.
„Ve škole nám totiž proběhla kontrola hygienické stanice a jeden ze závěrů byl, že kapacita mateřské školy podle prostorových podmínek a počtu zařizovacích předmětů na hygienickém zařízení by měla být 28 dětí. Zapsáno je 36 dětí. Kapacita uvedená v rejstříku škol a školských zařízení je 39 dětí. Znamená to, že máme moc dětí na malý prostor,“ uvedla starostka Sněžného Anna Havlíková.
Variant řešení se podle jejích slov nabízí několik, všechny jsou však časově i finančně náročné. „V žádném případě stavebně nezvládneme vyřešit prostorový problém do 1. září,“ dodala starostka.