Rainbow page separator

Ve Sportovní ulici se bude parkovat legálně a bez pokut

Čtvrtek, 18. Květen 2017

Nové Město na Moravě / Na pět desítek nových parkovacích míst bude brzy k dispozici novoměstským obyvatelům ve Sportovní ulici, kde probíhají stavební práce. V lokalitě bude vybudován také nový chodník, aby děti ze základní školy a studenti gymnázia měli bezpečnější cestu do školy.
Ve Sportovní ulici lidé parkovali i dříve, nicméně nelegálně na trávníku, což strážníci průběžně pokutovali. Parkování v lokalitě bylo dlouhodobým problémem, takže město přistoupilo k výstavbě oficiálních parkovacích stání.
Desítky nových parkovacích míst mají vzniknout také v sousední Tyršově ulici. Tam se ještě řeší projekt s tamními obyvateli, neboť někteří z nich preferují nová parkovací místa, jiní zase více zeleně. Změny se budou týkat úseku mezi „modrým“ a „červeným“ věžákem a ulicí Malá. V plánu je, že chodník zůstane na stejné straně ulice, ale vzhledem k parkovacím stáním mezi silnicí a chodníkem se posune směrem do zeleně. Vykáceny mají být stromy, které v místě překážejí, anebo hrozí, že by v důsledku prací došlo k poškození jejich kořenů. V souvislosti s tím je v ulici naplánována náhradní výsadba.