Rainbow page separator

Ve Veselí přichystají parcely i opraví schody ke hřbitovu

Pátek, 1. Leden 2021

Nové Veselí, letecká fotografie

Nové Veselí / Projektovou dokumentaci na vybudování inženýrských sítí pro šest rodinných domků připravují v Novém Veselí. Jedná se už o třetí etapu výstavby. „Záměrem městyse je v roce 2021 uskutečnit prodej šesti stavebních pozemků. Poslední bude nabídnut k prodeji až po provedení rekonstrukce vysokotlakého vedení plynu. Ostatní pozemky v této lokalitě jsou v majetku soukromých majitelů, kteří se budou na realizaci inženýrských sítích finančně podílet,“ upřesnil starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.                                                                                     Kromě zasíťovaných parcel pro stavebníky ve Veselí v roce 2021 mimo jiné hodlají rovněž nechat zrekonstruovat schody vedoucí ke starému hřbitovu za budovou fary. To je předběžně vyčísleno na čtvrt milionu korun. „Na tuto akci využijeme finanční prostředky z dotačního titulu Kraje Vysočina,“ upřesnil starosta s tím, že rovněž byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci na rekonstrukci budovy úřadu městyse. Pokud budou Novoveselští s žádostí úspěšní a příslib dotace získají, práce by mohly začít koncem roku 2021.