Rainbow page separator

Ve Žďáře budou investovat, úsporám hrozí znehodnocení inflací

Sobota, 22. ledna 2022

Žďár nad Sázavou / Kvůli vysokému riziku inflace se rozhodla žďárská radnice investovat i některé v předešlých letech naspořené peníze na bankovních účtech. Třiasedmdesát milionů korun tak hodlá využít při investicích a opravách, které mají letos celkově dosáhnout více než 220 milionů. Pro město je výhodnější tyto zdroje zapojit do financování akcí, které by se v dalších letech vlivem inflace neúměrně prodražovaly. Žďárský rozpočet počítá s příjmy zhruba 560 milionů korun a výdaji okolo 630 milionů, přičemž naspořené peníze rozpočet doplní do vyrovnané podoby. Provozní saldo zbývající na investice činí více než 110 milionů.
Peníze tak budou vloženy kupříkladu do poslední fáze rekonstrukce čtvrti Vodojem. Revitalizace povrchů místních komunikací, kanalizace, vodovodních rozvodů, veřejného osvětlení i zeleně byly zahájeny už v roce 2019 – letos má být stavba za dohromady 83 milionů korun dokončena. Poslední a současně i logisticky nejnáročnější část obnovy si vyžádá náklady ve výši přibližně 42 milionů korun.
Na zhruba pětačtyřicet milionů vyjde nová silnice mezi ulicemi Brněnská a Jamská. Propojka vedoucí kolem obchodního centra v Brněnské ulici s ulicí Jamská se chystá už několik let. Stavět se začne v jarních měsících. Od vybudování spojnice si město slibuje snížení dopravního zatížení v některých částech Žďáru. Mimo silnici dojde také k vybudování okružní křižovatky v Jamské ulici, inženýrských sítí, zastávky MHD či pásu pro chodce a cyklisty.
Třiadvaceti miliony se bude Žďár podílet na výstavbě sportovní haly u průmyslovky za celkových 136 milionů korun. Tu budou kromě studentů průmyslové školy a gymnázia zřizovaných Krajem Vysočina, jenž je investorem stavby, využívat i lidé ze Žďáru. Do září má být opravená pěší zóna, kde práce začaly už loni. Z celkových zhruba 30 potřebných milionů by měl letošní náklad činit necelých dvanáct. Na zhruba deset milionů zase vyjde revitalizace rybníka Velký Posměch v Jamské ulici, což zahrne rekonstrukci hráze a spodní výpusti, úpravu dna, rozšíření zátopové části a vybudování bezpečnostního přelivu.