Rainbow page separator

Ve Žďáře chtějí dostat z ulic vraky, nyní to už je snazší

Úterý, 1. Září 2020

Žďár nad Sázavou / Zhruba třemi desítkami automobilových vraků, které stojí v ulicích města a blokují parkovací místa, se ročně zabývají úředníci žďárské radnice. Aktuálně město hodlá při tlaku na majitele často poškozených aut očividně nezpůsobilých provozu a s řadou měsíců propadlou technickou kontrolou či bez registrační značky ještě více přitvrdit. Vychází mu v tom vstříc i letošní novela zákona, která umožňuje odstraňovat nejenom očividně rozpadající se auta, ale i vozidla s propadlou „technickou“. Pouhé definování autovraku bylo totiž komplikované, takže každé sporné vozidlo bylo třeba posuzovat individuálně, pročež celý proces byl časově i legislativně náročný.
Na dlouhodobě nepojízdná auta zabírající místo na parkovištích a dalších odstavných plochách nejčastěji upozorní obyvatelé, anebo si jich úředníci všimnou sami. Následně dojde k lustraci automobilu na základě „espézetky“ a při jeho propadlé technické kontrole je kontaktován majitel. Když ve stanovené tříměsíční lhůtě adekvátně nezareaguje, může být automobil odtažen na jeho náklady na vyhrazenou plochu a poté i prodán ve veřejné dražbě.
Vozidlo jednoznačně splňující definici autovraku podle jeho technického stavu je možné po neúspěšném předchozím upozornění vlastníka nechat odtáhnout a zlikvidovat prostřednictvím specializované firmy.