Rainbow page separator

Ve Žďáře chystají mohutnou kampaň proti internetovým hrozbám

Středa, 19. února 2020

Žďár nad Sázavou / Žďárská síť je název projektu, který hodlá uvést do praxe žďárská radnice. Projekt má spojit samosprávy, školy a veřejnost s cílem efektivně čelit hrozbám internetové doby, jako je například sexuální zneužívání dětí, kyberšikana, internetové podvody a další skryté hrozby. „Pokud má být projekt úspěšný, tak nemůže cílit jenom na děti ve školách, ale je potřeba se zaměřit na rodiče a širokou veřejnost. V tomto směru chce město oslovit všechny obce a města v rámci okresu a požádat je o spolupráci při realizaci skutečně rozsáhlé prevenční kampaně prostřednictvím jimi vydávaných zpravodajů, sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů, například e-mailů, které využívají ke komunikaci s občany. Klíčový význam mají samozřejmě školy, a těm by měl projekt pomoci tvorbou jednoduchých infoletáků určených nejen dětem, ale i rodičům a učitelům,“ informoval místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.
Projekt bude odstartován 5. března v 17 hodin veřejným promítáním dokumentu režiséra Víta Klusáka s názvem V síti v Kině Vysočina a následnou diskusí s odborníky. Druhé veřejné promítání má být 18. března, přičemž od tohoto měsíce bude dokument rovněž prezentován žákům a studentům. V květnu se pak uskuteční konference k problematice internetových hrozeb a v září začne informační kampaň škol, měst a obcí. „Naší vizí je připravit a rozpracovat jedno, maximálně dvě témata na školní rok, prvním bude je kybergrooming – lovci na síti. K tomuto tématu bychom chtěli zpracovat podkladové materiály nejen pro školy, ale i pro publikaci ve zpravodajích a podobně,“ upřesnil žďárský místostarosta.