Rainbow page separator

Ve Žďáře hledají nejvhodnější místo pro překladiště odpadu

Neděle, 24. dubna 2022

traktoru

Žďár nad Sázavou / Lokalitu pro budoucí překladiště komunálního odpadu, místa pro sběrná místa i takzvané RE-USE centrum aktuálně hledá žďárská radnice. Vytipováno je několik míst, kde je postupně prověřována technická proveditelnost. Dalším záměrem je snaha o pokračování dlouholeté spolupráce s odpadovou společností AVE, a to v souvislosti s udržitelností cenové hladiny poskytovaných služeb. V řešení je taktéž prověření legislativních i reálných možností nakládání s odpady; jedná se například o uložení zeminy, stavebního odpadu či sedimentů z rybníků z důvodu finančních úspor města. Přebytečná zemina ze začínající obnovy rybníka Velký Posměch by tak měla posloužit k úpravě parku v ulici Sázavská.
Žďár letos nově využívá služeb skládky komunálního odpadu v Nasavrkách, která vítězně vyšla z výběrového řízení, a co se týče energetického využití komunálního odpadu, po loňském zkušebním svozu bude i letos směřovat do brněnské spalovny firmy SAKO. Tam je v plánu vozit zejména „nadměr“, který by byl při likvidaci skládkováním za vyšší cenu, přičemž pro rok 2022 je stanoveno 190 kilogramů komunálního odpadu na obyvatele. Žďár do spalovny hodlá v průměru odvézt tisíc tun ročně.