Rainbow page separator

Ve Žďáře tisknou beton, záměrem je zrychlit výstavbu

Úterý, 26. Říjen 2021

Žďár nad Sázavou / Pod značkou ICE Coral na robotických pracovištích v závodě žďárské společnosti ICE Industrial Services, která se již od roku 2012 specializuje na automatizaci výrobních strojů a linek, nyní funguje projekt na 3D tisk betonu. Ve Žďáře tak vzniká největší ‚farma‘ tohoto druhu v České republice. Záměrem je urychlit proces výstavby budov a zlepšit tak například dostupnost bydlení nebo veřejné infrastruktury ve městech a obcích.
Společnost ICE Industrial Services využívá svých zkušeností z průmyslové automatizace k vývoji unikátních řešení 3D tisku pro rychlejší a efektivnější výstavbu i úsporu materiálů oproti klasickým technologiím. Vývoj možností 3D tisku představuje propojení tradičního oboru s novými technologiemi a rovněž odborníků z průmyslové i akademické sféry. Firma ICE Industrial Services proto iniciovala vznik institutu EIMAC – Evropského institutu pro materiály, automatizaci a stavebnictví se sídlem ve Žďáře. Partnery a členy se stanou renomovaná vědecká pracoviště, kupříkladu pražské ČVUT, Ústav stavebních hmot a dílců nebo univerzita ETH v Curychu, ale i významné podniky, jako jsou Siemens, Mapei, Sika a další. „Velice mne těší, že se podniky z Vysočiny aktivně zapojují do vývoje inovativních technologických řešení i spolupráce s akademickou sférou a mají ambice zařadit se mezi světové špičky ve svých oborech,“ vyjádřila se náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová s tím, že podobné firmy si zaslouží podporu, neboť mají potenciál na Vysočinu přilákat podnikavé, talentované a kreativní lidi.