Žďársko, zdarsko, aktuality, koroptve
Rainbow page separator

Veřejnost na Žďársku monitorovala koroptve

Pondělí, 25. Březen 2013

Žďársko / Značný ohlas měla loňská výzva Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy ve Žďáře nad Sázavou, která se týkala spolupráce veřejnosti při monitorování stále vzácnějších koroptví polních. Podle vyhodnocení monitorovacích záznamů by se mělo v rámci okresu jednat o devětatřicet zpozorovaných koroptvích hejn. Čtrnáct jich bylo viděno na Žďársku, na Bystřicku bylo monitorováno sedm hejn, na Novoměstsku šlo o šest houfů koroptví, další houfy byly sledovány na Velkomeziříčsku a Bítešsku.

Monitorovaná hejna měla různý počet ptáků, od tří až po nečekaných sedmadvacet jedinců – tam se ve chvíli pozorovaní patrně spojily tři skupiny, protože koroptví hejno mívá v průměru dvanáct ptáků. To pak doložily i další záznamy.

Koroptví v posledních letech výrazně ubylo, což je způsobeno nevhodným působením člověka na krajinu. Ptáci přicházejí o svoje přirozené prostředí, k poklesu jejich početních stavů přispělo i používání pesticidů, herbicidů a insekticidů v zemědělství.