Rainbow page separator

Vírská univerzita třetího věku má už dvě stovky absolventů

Středa, 4. Leden 2017

Svratka ve Víru

Vír / V pořadí třetí slavnostní promoci, celkově už téměř dvou stovek úspěšných absolventů, má za sebou Vírská univerzita třetího věku. Jedná se o projekt na podporu rodinné a seniorské politiky, který obec připravuje pro seniory i lidi v předseniorském věku nejenom z Víru, ale i z přilehlých vesnic, na jehož podpoře se podílí Kraj Vysočina. Každým rokem se v průběhu února až června a září až prosince účastníci univerzity scházejí při pravidelných přednáškách jednou za čtrnáct dní. „Výběr témat a zaměření aktivit je inspirováno především zájmem seniorů, důraz však klademe i na aktivity, které považujeme pro seniory za důležité. Nezapomínáme proto na pohyb a zdravý životní styl. Letos plánujeme pod dohledem lektora nácvik posilování na nově otevřeném workoutovém hřišti,“ vyjádřil se starosta Víru Ladislav Stalmach. Dodal, že projekt zároveň přispívá k vytváření mezigeneračních vztahů, kdy se na organizaci a lektorské činnosti podílejí děti a vnoučata účastníků univerzity.
„Vírská univerzita třetího věku patří pro letošní rok mezi třináct podpořených projektů Krajem Vysočina v dotačním programu Fondu Vysočiny s názvem Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí. Kraj pro rok 2017 rozdělí v rámci tohoto programu mezi obce více jak milion korun,“ doplnil náměstek hejtmana Pavel Franěk.