Rainbow page separator

Vítězná firma začne laboratoř v poliklinice provozovat v lednu

Neděle, 8. listopadu 2020

Žďár nad Sázavou / Od 1. ledna začne laboratoř klinické biochemie a hematologie ve žďárské poliklinice provozovat pardubická firma MEDILA. Zvítězila ve výběrovém řízení, které vedení Žďáru vyhlásilo a do něhož se přihlásilo celkem třináct subjektů; do nejužšího hodnocení postoupily čtyři z nich. Laboratoř, která se zabývá biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu, bude v rámci pachtu poskytnuta novému provozovateli k samostatnému provozování a řízení na vlastní náklady a rizika i k pobírání výtěžku z činnosti. Malá laboratoř byla v posledních letech ztrátová, přičemž radnice se rozhodla to změnit jejím propachtování s důrazem na zachování kvality a dostupnosti služeb.
Za pacht město získá 1,4 milionu korun ročně plus dvě procenta podílu z tržeb. Taktéž dojde k zachování všech pracovních míst v laboratoři, navíc i k rozšíření jejích služeb. Smlouva byla uzavřena na deset let, avšak při nedodržení pravidel ze strany provozovatele by zařízení přešlo zpět pod město.