Rainbow page separator

Voda ze všech tří testovaných studánek vyhověla normám

Pondělí, 13. června 2022

Žďár nad Sázavou / Všem parametrům pro pitnou vodu vyhověly při rozborech červnových odběrů všechny tři hygieniky sledované žďárské studánky – Salvátorka, U Křiváku a Klafar. Z nich radnice nechává každý měsíc odebírat vzorky za účelem jejich vyhodnocení ohledně kvality vody vhodné k přímému užití, i když prameny nejsou primárním zdrojem pitné vody. Mezi místními i chataři a turisty se však těší značné oblibě a sledování kvality vody město zajišťuje již dlouhou řadu let. Garantovaná je však výhradně v den odběru.
Voda splňující všechny hygienické normy však nebývá pravidlem. Vzorky poměrně často obsahují koliformní bakterie nebo baterie typu Escherichia coli, jejichž přítomnost značí fekální znečištění z trávicího traktu teplokrevných živočichů. Takto kontaminovaná voda může lidem způsobit zdravotní problémy, jako je průjem, nevolnost či zvracení.