Rainbow page separator

Vysloužilé biopopelnice město nemění, lidé si musí koupit nové

Úterý, 13. Duben 2021

Žďár nad Sázavou / Jednou za týden – buď v úterý, případně ve středu – se i letos od dubna ve Žďáře vyvážejí biopopelnice, a to až do konce listopadu. Interval svozu jednou za dva týdny je určený pro místní části města – Stržanov, Mělkovice a Radonín. I nadále mohou zájemci, kteří tuto možnost v předchozích letech ještě nevyužili, požádat městský úřad o bezplatné poskytnutí nádoby na bioodpad na základě smlouvy o výpůjčce. Lidem, kterým zapůjčené biopopelnice již dosluhují, například po letech používání praskly či jsou jiným způsobem poškozené, je však město za nové nevymění. Ty si již musí koupit sami, podobně jako například popelnice na komunální odpad. Svoz bioodpadu je podle informací městského úřadu i nadále zdarma.
Možnost třídění biologicky rozložitelného odpadu ve Žďáře funguje dvanáctým rokem, odpad svezený z biopopelnic putuje do místní bioplynové stanice. Pro město je tento systém třídění odpadů finančně výhodný, stejně jako je tomu u dalšího vytříděného odpadu, jenž není nutné při stále se zvyšujících nákladech uložit na skládku.