Rainbow page separator

Výstavba obchvatu si vyžádala letos jediné dopravní omezení

Pátek, 13. Září 2019

Nové Veselí / Na uzavírku silnice mezi Novým Veselím a Březím nad Oslavou se musí připravit motoristé v souvislosti s aktuálně budovaným obchvatem Nového Veselí a sousední Budče. Uzavírka začne 16. září, přičemž po dobu omezení budou platit výlukové jízdní řády na trasách Žďár – Měřín a Žďár – Kotlasy – Měřín.
Přeložka krajské komunikace II/353 zahrne celkem 5,5 kilometru nové komunikace včetně mostu přes řeku Oslavu a odvede rostoucí dopravní zatížení z centra Nového Veselí a Budče. Nová okružní křižovatka na obchvat napojí i nedaleké Březí nad Oslavou. Nadcházející uzavírka právě kvůli výstavbě kruhové křižovatky je jediným dopravním omezením, které si stavební práce letos vyžádají. Omezení na stávající silnici II/353 jsou avizována až v příštím roce, kdy na ni bude napojen nový obchvat.
Na projekt s celkovými finančními náklady vyčíslenými na 350 milionů korun získal Kraj Vysočina příslib evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši téměř 270 milionů. Pokud budou práce probíhat podle plánu, měla by být stavba předána do předčasného užívání na přelomu října a listopadu příštího roku.