Rainbow page separator

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pomůže lidem v nouzi v našem regionu

Středa, 6. Leden 2016

Tříkrálová sbírka 2016 Žďár nad Sázavou

Do 14. ledna je možné v ulicích potkat tříkrálové koledníky. O tom, jak tato celostátní sbírková kampaň probíhá v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, jaké je zákulisí sbírky, co všechno její každoroční výtěžek podporuje a kde pomáhá, jsme si povídali s ředitelkou žďárské Charity Ing. Janou Zelenou a koordinátorkou Tříkrálové sbírky Veronikou Dobrovolnou.

Jana ZelenáJana Zelená: Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pomůže lidem v nouzi v našem regionu

Paní ředitelko, na Nový rok odstartoval šestnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Jak hodnotíte těch 16 let jejího růstu?
Je to naprosto skvělé a možná až trochu neuvěřitelné. Mám obrovskou radost z velké štědrosti všech tříkrálových dárců a velké ochoty tříkrálových koledníčků. Je vidět, že to s naší společností není tak špatné, jak se někdy říká, a že se najde spousta lidí ochotných pomoci a přispět tam, kde je to potřeba. Veliké díky za to!

Charita jako nezisková organizace přijímá dotace z ministerstev, obcí a měst a další granty. Proč se zabývá i touto sbírkovou kampaní?
Financování naší organizace je vícezdrojové, proto je zapotřebí zdrojů od různých donátorů. Výtěžek Tříkrálové sbírky používáme především tam, kde ostatní zdroje chybí nebo jsou jen velmi omezené. Často využíváme finance na krytí investičních nákladů např. na nákup automobilů. Máme několik terénních služeb, které by bez auta, kterým se dopraví náš pracovník přímo k pacientovi či uživateli,, nemohly existovat. Také využíváme tříkrálových peněz na podporu lidí bez domova, kteří se na nás obrací se žádostí o pomoc a my jim poskytujeme základní potraviny či oblečení. Pomáhali jsme v menších projektech v zahraničí, např. na Ukrajině či Moldavsku. V letošním roce bude možná třeba těchto peněz k zachování našich služeb. Dochází totiž ke změnám financování a není zcela jisté, jak se tato situace vyvine. Proto jsou pro nás peníze z Tříkrálové sbírky velikou nadějí, že i díky nim budeme moci rozsah potřebných služeb zachovat.

Jak vybíráte priority pro danou Tříkrálovou sbírku? Jak probíhá celý ten proces schvalování projektů?
Vždy vycházíme z aktuálních potřeb, které sbíráme na konci roku předcházejícího další Tříkrálové sbírce. Ty rozpracujeme do záměrů, které pak schvaluje tříkrálová komise Diecézní charity Brno. Poté, co sbírka proběhne, a jsou sečteny veškeré dary, je možné zpracovat konkrétní projekty, které jsou opět předloženy komisi, která je posuzuje a poté schvaluje. Celý proces je tedy poměrně složitý, ale je tak zaručena kontrola správnosti využití výtěžku Tříkrálové sbírky.

Na internetu se objevují negativní zprávy o poskytnutí části výtěžku na podporu migrantů. Jak se k této otázce, zda uprchlíky podpořit či ne staví vaše organizace?
Chtěla bych zdůraznit, že výtěžek Tříkrálové sbírky, který se vrací do oblasti, kde byly finance vybrány, je určen především pro potřeby daného regionu. A těch potřeb bude, jak předpokládám, v letošním roce více než jindy. Proto tříkrálové peníze využijeme opravdu pro místní potřebné. Co se týká pomoci uprchlíkům, myslím si, že je na místě. Avšak na pomoc uprchlíkům bylo zřízeno samostatné konto Diecézní charity Brno v rámci veřejné sbírky přístupné pro dárce, kteří chtějí tuto oblast činnosti Charity podpořit. V této souvislosti pořádá Charita také řadu materiálních sbírek, které dopravuje na požadavky evropských Charit přímo na místa čelící současné uprchlické vlně. Diecézní charita Brno vysílá své dobrovolníky na slovinské hranice, kde pomáhají a vidí velmi těžkou situaci především rodin s malými dětmi a staršími lidmi. Výtěžek Tříkrálové sbírky nebude slučován s pomocí uprchlíkům, ale přednostně bude nadále sloužit na rozvoj charitního díla, na pomoc lidem v nouzi v našem regionu.

Poslední patnáctá Tříkrálová sbírka byla s nárůstem výtěžku opět úspěšná. Jak to vidíte v letošním roce?
To je velmi těžké předvídat. Byla bych moc ráda, kdyby výtěžek Tříkrálové sbírky byl alespoň ve výši loňského roku, protože ho budeme pro naše služby letos moc potřebovat. Kéž by se tak stalo.

Děkuji za rozhovor. Lenka Šustrová, 5. 1. 2016

Tříkrálová sbírka 2016 Žďár nad Sázavou