Rainbow page separator

Za unikátní stožáry padla vysoká pokuta, čeká je odstranění

Pátek, 19. března 2021

Studnice / Na milion a dvě stě tisíc korun byla vyčíslena pokuta, kterou dostala společnost EGÚ Brno za provozování stožárů u Studnic (784 m. n. m.), místní části Nového Města na Moravě. Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, na jejímž území se tři stožáry s dráty nacházejí, navíc požaduje odstranění unikátního systému, který již dlouhou řadu desetiletí zkoumá námrazu. Data z projektu využívají energetici, správci telekomunikačních sítí i vlastníci lesů. Pokutu po neúspěšném odvolání již společnost EGÚ zaplatila, nyní se čeká, až stavební úřad nařídí stožáry odstranit.
Spor mezi ochranáři a energetiky začal v roce 2005, kdy vypršelo povolení pro dočasnou stavbu. Vědci by rádi u nás i ve světě ojedinělé zařízení na místě zachovali, neboť přesunem do jiné oblasti nechtějí znehodnotit dlouhodobě získávaná data, nicméně ochranáři jsou proti stožárům na území CHKO.
Stávající tři stožáry s modelovým elektrickým vedením u Studnic stojí od roku 1980, avšak síla námrazy se v místě měřila už v roce 1929. Kontinuální data se zachovala od 40. let minulého století. Výzkum, jehož výsledky slouží například při navrhování nových technologií nebo ochranných prvků přenosových soustav či námrazových map pro energetiku a stavebnictví, byl kdysi záměrně situovaný do oblasti s intenzivním výskytem námrazových jevů. Prostřední ze stožárů navíc slouží také jako telekomunikační a pro přenos internetového signálu.