Rainbow page separator

Žádají o dotaci na vyasfaltování ulice

Čtvrtek, 14. Březen 2013

Polnička / Prostřednictvím dotace z krajského Programu obnovy venkova chtějí zástupci Polničky vyřešit nový asfaltový povrch v části tamní ulice Veselská. Podali už za tímto účelem příslušnou žádost. V inkriminované ulici bylo v uplynulém roce položeno potrubí pro dešťovou kanalizaci, rovněž s podporou zmíněného dotačního titulu.

V letošním roce lze podle informací vedení obce očekávat krajskou dotaci ve výši minimálně 104 tisíc korun při padesátiprocentní finanční spoluúčasti Polničky na plánované investiční akci.

Celkový vklad do nového asfaltového povrchu ulice se bude pohybovat kolem tří set tisíc korun.