Rainbow page separator

Zápisy do základních škol se letos posunuly až na duben

Neděle, 8. Leden 2017

Základní škola Komenského 6 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Až v dubnu, nikoliv v lednu či únoru jako v předchozích letech, se budou v souvislosti s celostátní změnou legislativy v letošním roce konat zápisy do základních škol. Zákonný zástupce musí nyní přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v průběhu dubna kalendářního roku, v němž ji má dítě zahájit. Termín zápisu do všech žďárských základních škol byl stanoven na pátek 7. a sobotu 8. dubna. Informace budou rovněž zveřejněny na vstupních dveřích základních škol, na jejich webových stránkách i na webu města, a to včetně spádových obvodů, podle kterých se mají rodiče řídit.
Zápis do mateřských školek se letos ve Žďáře uskuteční ve dnech 3. a 4. května v budově ředitelství mateřské školy v Okružní ulici. Ještě předtím je v plánu den otevřených dveří, a to ve dnech 11. a 12. dubna.