Rainbow page separator

Zápisy jsou v plánu 24. a 25. dubna, může se to ale změnit

Úterý, 24. Březen 2020

Základní škola Komenského 6 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Na pátek 24. od 14 do 17 hodin a sobotu 25. Dubna v době od 9 do 11 hodin jsou ve Žďáře naplánovány zápisy do prvních tříd pro školní rok 2020/21. Zápisy se mají uskutečnit ve všech čtyřech základních školách, a to včetně odloučeného pracoviště Základní školy Švermova v „zámecké“ škole. Termín letošních zápisů se však v souvislosti s epidemiologickou situací může změnit a včas bude zveřejněn na vstupních dveřích škol, jejich webových stránkách i na webu žďárské radnice.
I nadále platí, že ve Žďáře si rodiče pro svoje dítě nemohou zvolit školu podle svého rozhodnutí, jelikož vyhláškou města jsou kvůli rovnoměrnému naplnění všech základních škol stanoveny spádové obvody podle trvalého bydliště žáka. To se týká i místních částí Mělkovice, Radonín a Veselíčko a také blízkých obcí, kterými jsou Jámy, Lhotka, Sklené a Vysoké. Vedení žďárské radnice žádá rodiče, aby přidělené spádové obvody respektovali. Informace o jejich stanovení jsou zveřejněny na internetových stránkách města.