Rainbow page separator

Žďárská poliklinika hledá provozovatele laboratoře

Čtvrtek, 28. Květen 2020

Žďár nad Sázavou / Propachtovat laboratoř, která se zabývá biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu, hodlá žďárská poliklinika. Chce ji přenechat jinému subjektu k samostatnému provozování a řízení na vlastní náklady a rizika i k pobírání výtěžku z této činnosti. Poliklinika coby příspěvková organizace města má však zájem na tom, aby laboratoř provozoval tým profesionálů, kteří budou poskytovat služby na nejvyšší úrovni a zajistí spokojenost klientů. Záměrem je proto najít vhodný subjekt, který nabídne nejlepší podmínky. Zájemci se mohou se záměrem pachtu laboratoře a jeho podrobnostmi seznámit ve středu 27. května od 14 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
Služby laboratoře ve žďárské poliklinice spočívají zejména ve spolupráci s žadateli o vyšetření od definování požadavků, odběru materiálu až po sdělení výsledků vyšetření. Laboratoř slouží lékařům, a to i veterinárním, samoplátcům a dalším subjektům.