Rainbow page separator

Žďárská radnice rozdělí tři stovky domácích kompostérů

Čtvrtek, 5. Červenec 2018

Domácí kompostér

Žďár nad Sázavou / Poslední stovka domácích kompostérů z původních tří set, jež žďárská radnice pořídila pro tamní obyvatele, je už rovněž zamluvená. Další zájemci jsou nyní evidováni pouze jako náhradníci pro případ, že by kompostéry zapsaní uchazeči odmítli, případně si je v určeném termínu nevyzvedli. Město celkem obstaralo tři stovky kompostérů, přičemž osmdesát procent potřebných nákladů uhradila evropská dotace. Zájemci o kompostování nádoby získají do bezplatné výpůjčky na pět let, aby poté byly převedeny do jejich vlastnictví.
Používání domácích kompostérů má přispět ke snížení vyprodukovaného komunálního odpadu, a to zejména v domácnostech, které mají zahrádku. Jejich užívání už od loňského roku testují v místní části města Mělkovice, které jsou zařazeny do pilotního projektu žďárské radnice Zelená osada. Tamním čtyřem desítkám domácností jsou vyváženy popelnice se směsným odpadem jenom jednou za dva týdny, přičemž obyvatelé na likvidaci bioodpadu používají domácí kompostéry, za což platí snížený poplatek za odpady.