Rainbow page separator

Žďárští obyvatelé budou diskutovat o generelu dopravy

Úterý, 14. Září 2021

Žďár nad Sázavou / Jak to bude vypadat v příštích desetiletích ve Žďáře v oblasti pěší, cyklodopravy, automobilové dopravy či veřejné hromadné dopravy přiblíží zájemcům veřejné projednávání takzvaného generelu dopravy. Setkání zástupců města, odborné veřejnosti a dalších přizvaných hostů s obyvateli se uskuteční 23. září od 15.30 do 19 hodin v retro tančírně Krystal v Domě kultury. Kromě osobní účasti se ke schůzce bude možné připojit on-line.
Výsledkem komplexní analýzy dat, jež je k dispozici prostřednictvím webu www.generel.zdarns.cz, má být digitální model dopravy, který umožní posoudit změny v zatížení jednotlivých komunikací ještě před tím, než budou provedeny. Součástí dopravního generelu je mimo jiné i pasport všech komunikací včetně cyklostezek a cyklotras a současně také vedení linek MHD. Při tvorbě dokumentu bylo v průběhu loňského roku využito například sčítání dopravy, ale rovněž dotazníkové šetření či on-line průzkumy mezi žďárskými obyvateli. Kromě motoristů se sledovala také dopravní zátěž v různých částech města z pohledu chodců i cyklistů.