Rainbow page separator

Ze studánek byl čistý Klafar, Salvátorka a Křivák nevyhověly

Neděle, 12. července 2020

Žďár nad Sázavou / Pravidelné měsíční odběry vody ze tří žďárských studánek, které nechává provádět žďárská radnice, vyšly pozitivně jenom z jedné třetiny. Začátkem července splňovala kritéria pro přímou konzumaci pouze voda z pramene Klafar. Studánky U Křiváku a Salvátorka byly vyhodnoceny z hlediska kvality vody vhodné pro přímé užití jako nevyhovující.
Všechny tři zmíněné prameny, které však nejsou primárním zdrojem pitné vody, jsou lidmi vyhledávané, zvláště studánka Salvátorka, která je rovněž zanesena v seznamu kulturního a přírodního dědictví Kraje Vysočina. Občasným problémem studánek bývá vysoká hladina koliformních bakterií vlivem fekálního znečištění z trávicího traktu teplokrevných živočichů, případně přítomnost bakterie typu Escherichia coli, což taktéž poukazuje na fekální znečištění. Kontaminovaná voda může konzumentům způsobit různé zdravotní problémy, jako je průjem, nevolnost či zvracení.