Rainbow page separator

Ze žďárských studánek kvalitou vody nevyhověla ani jedna

Úterý, 12. října 2021

Žďár nad Sázavou / Žádná ze tří pravidelně monitorovaných žďárských studánek, jejichž vodu obyvatelé města či chataři s oblibou využívají ke konzumaci, při říjnovém odběru nevykázala parametry splňující kvalitu pitné vody. Nejhorší jakost tentokrát měla voda ve studánce U Křiváku, kde se ve značné míře vyskytovaly koliformní bakterie, ale i bakterie typu Escherichia coli. Podobné to bylo u vody ve studánce Klafar. Pramen Salvátorka tentokrát negativně ovlivnily nadměrné hodnoty koliformních bakterií. Přítomnost obou typu bakterií značí fekální znečištění z trávicího traktu teplokrevných živočichů, přičemž tímto způsobem kontaminovaná voda může konzumentům způsobit různé zdravotní problémy, jako jsou zejména průjem, nevolnost nebo zvracení, takže ji není vhodné používat jako pitnou. Jakost vody ve studánkách, kterou žďárská radnice nechá pravidelně jednou měsíčně ověřovat už dlouhou řadu let, byť tyto prameny nejsou primárním zdrojem vody, je ovšem garantována pouze v den odběru.