Rainbow page separator

Živý betlém podpořil nákup zvířat do Tanzánie a Ugandy

Středa, 30. Prosinec 2015

Živý betlém Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Celkem šestnáct set korun se vybralo při letošním živém betlému na náměstí Republiky. Ochotnické divadelní představení v podání žďárských farníků a studentů Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga, které finančně podpořila žďárská radnice, má více než dvacetiletou tradici. „Návštěvníci akce přispěli dobrovolným vstupným na pomoc nejchudším lidem v Tanzánii a Ugandě, a to na nákup domácího zvířectva. Částka ve výši 1 600 korun bude poukázána a použita v rámci rozvojových projektů Mezinárodního Kolpingova díla, které v zemích třetího světa úspěšně působí již desítky let,“ informoval Michael Kubík z Kolpingova díla ČR.
Letos byla pro diváky v rámci divadelní hry připravena novinka v podobě slámového betlému s postavami v životní velikosti. Ten nechalo Kolpingovo dílo ČR vyrobit u Jiřího Jedličky z Havlíčkova Brodu. „Tento betlém bude žďárské náměstí zdobit až do Třech králů a doufáme, že svoji úvodní „sezonu“ přečká bez úhony a vystaven bude moci být také v příštích letech,“ dodal Kubík.