Rainbow page separator

Bájný svět

20.8.2023 – 12.11.2023

Horácká galerie

Tvorba Renaty Sládkové (*1958 v Bratislavě) vychází z inspirace starými bájemi a pověstmi viděnými autorčinou optikou. 

Zásadní roli v tvorbě Renaty Sládkové hraje kombinace pálené šamotové hlíny a skla, při jehož zpracování spolupracuje s různými sklárnami, mimo jiné s nedalekou sklárnou AGS v Karlově. Pracuje ale i s dalšími materiály, jako jsou sádra, epoxid či bronz, a ve své práci využívá prostorové vidění a znalosti statiky získané na Stavební fakultě SVŠT v Bratislavě, kterou vystudovala v letech 1978-1983. 

Po úspěšném absolutoriu působila řadu let v oblasti projektování architektury. O výtvarné umění se však zajímala již od mládí. Znamená pro ni specifickou formu komunikace a umožňuje jí zachytit niterné pocity.