Rainbow page separator

Čtenářský klub

6. června 2024 - 6. června 2024 Knihovna Matěje Josefa Sychry

čtvrtek 6. června 2024, v 16:30

Knihovna M. J. Sychry – půjčovna

téma: Sudetský dům I.

Poprvé si ve čtenářském klubu vyzkoušíme, jak se naše pohledy na knihy liší, kdy spolu souhlasíme, a kde nám názor druhého pomůže k objevení nové perspektivy. Čeká nás totiž četba stejné knihy, případně knihy zabývající odsunem Němců z pohraničí.