Rainbow page separator

FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB

Dům kultury Žďár nad Sázavou

Neděle 17. června 2018 od 14 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
Uvádí a zpívá: Jožka Šmukař
Hrají: Boršičanka, Trnkovjanka, Úhlavanka

Stolová úprava, hudba tanci a poslechu, občerstvení zajištěno
Vstupné: 250 Kč
Předprodej vstupenek: pokladna DK, Kino Vysočina