Rainbow page separator

JAVORSKÁ LÁVKA

Javorek na Novoměstsku

Javorská lávka není jen soutěž o soudek piva, ale zábava pro celou rodinu

 

Sbor dobrovolných hasičů Javorek vás srdečně zve na tradiční, letos již devátou Javorskou lávku, která se bude konat v sobotu 14. července.
Lávka přes hasičskou nádrž v Javorku na Novoměstsku má celkovou délku padesát metrů, přičemž první dva metry je široký rozjezd, dále cca dvanáct metrů lávky má šířku třicet centimetrů. Další, a to hlavní část lávky, má pak v šíři pouze dvacet centimetrů a na konci se samozřejmě rozšiřuje a navazuje na parket, na kterém se nad hladinou pod svitem měsíce večer tancuje.

Odpoledne se začíná přejezdem na kolech, to je soutěž jednotlivců, každý ze závodníků má dva pokusy.Rozhoduje čas strávený na lávce, čím déle, tím lépe. Další etapou jsou týmová klání, která se provádějí ve čtyřčlenných týmech. Každý z týmu dostane jednotlivý úkol, který se plní zpravidla na lávce, nebo někde ve vzduchoprostoru nad rybníkem, tím je myšlena kladka. Úkoly se rok od roku obměňují. Čím dříve je úkol splněn, tím lépe.

 

Další velmi oblíbenou soutěží je tzv. EXování piva, opět tým čtyř lidí, uprostřed lávky jsou čtyři půllitry piva a úkol zní přeběhnout doprostřed, vzít půlitr a vypít ho, běžet do cíle a předat štafetu dalšímu. Nejkratší čas vyhrává.

Občas se přidává ještě jedna disciplína, ve které je cílem, aby se dva soutěžící přepravili přes rybník na trakaři (jeden řídí, druhý se veze). Když přejedou oba, v cíli na ně bude čekat odměna.

Pro děti jsou též připraveny různé aktivity – trampolína, nafukovací hrad, brouzdaliště a mnoho dalších. Během odpoledne bude také vyhlášena jedna soutěž, které se může zúčastnit úplně každý, bez toho, aniž by byl zaregistrován.
Soutěž se vyhlásí a kdo první splní požadovaný úkol, bere vše, co je ve hře. Po skončení oficiální části programu bude následovat volná zábava.

Přejezd na kolech je soutěž jednotlivců. Týmové soutěže, včetně exování piva na čas, se provádí ve čtyřčlenných týmech. Soutěž je na vlastní nebezpečí a registrace závodníků probíhá až na místě v den události. Akce se koná za každého počasí, pouze v případě špatné kvality vody může být zrušena. Více na www.javorskalavka.webnode.cz.

Vždy doufáme, že počasí bude stát při nás. Proto poberte celou rodinu a společně si užijeme perfektní odpoledne.

Orientační časový harmonogram

• 13:00 – 14:00 – Zápis závodníků
• 14:00 – Zahájení
• 14:05 – 16:00 – Přejezd na kolech
• 16:00 – 18:00 – Týmová klání
• 18:00 – Další soutěže a volná zábava