Rainbow page separator

Pasování prvňáčků na čtenáře

5. června –12. června 2023

Knihovna M. J. Sychry

Slavnostní akce je určena pro žáky 1. tříd žďárský škol.