Rainbow page separator

Rybníky u Rudolce a Staropavlovský rybník jsou nově památkami

Úterý, 18. Srpen 2015

Rybníky u Rudolce

Žďársko / Dvě nové přírodní památky přibyly rozhodnutím Kraje Vysočina na Žďársku. Jde o rybníky u Rudolce a o Staropavlovský rybník. V těchto územích s celkovou rozlohou více než čtyřiadvacet hektarů se vyskytuje i silně ohrožený druh trávy rostoucí na dně čerstvě vypuštěných rybníků – puchýřka útlá. Její semena vydrží v bahně i několik desetiletí, přičemž travina vyrůstá na dně vypuštěných rybníků jednou za několik let a její životní cyklus trvá necelé dva měsíce. Na Vysočině mají tyto rostliny největší rozsah v rámci České republiky.
V obou případech se jedná o evropsky významné lokality zařazené do soustavy Natura 2000 a kromě puchýřky útlé jsou ceněny i z důvodu výskytu kuňky ohnivé, silně ohroženého žabího druhu. U Staropavlovského rybníka se nachází rovněž vzácná rostlina masnice vodní.
Obě nově zřízené přírodní památky se rozkládají na území Přírodního parku Bohdalovsko, který zabírá více než šest tisíc hektarů a byl vyhlášen před čtrnácti lety z důvodu ochrany krajinného rázu Českomoravské vrchoviny v západní části žďárského okresu.