Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry
Rainbow page separator

Knihovna Žďár nad Sázavou

Knihovna Josefa Matěje Sychry, Žďár nad Sázavou

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Havlíčkovo nám. 5
591 38 Žďár nad Sázavou
www.knihzdar.cz

Tel. a fax: 566 623 766

Knihovnu najdete uprostřed Žďáru nad Sázavou. Cestou směrem od Brna stojí za náměstím téměř pod kopcem po levé straně. GPS souřadnice k zaparkování vozu: 49°33′53″N, 15°56′18.5″E.

Knihovna má pro všechna veřejná oddělení bezbariérový přístup (do 1.NP byla zřízena pojízdná plošina). Vozidla s příslušným označením mohou parkovat přímo před vchodem do hlavního pavilónu.

Pobočka se nachází na ulici Nádražní v komplexu AZ centrum.
Pobočka ve Stržanově se nachází ve Staré škole.

Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou

Knihovna Matěje Josefa Sychry

Program Knihovny M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou na měsíc srpen 2020

Výstavy:

Srpen 2020 / Čechův dům
Výstava obrazů Ludmily Moravcové
Součástí výstavy je prezentace drobné keramiky klientů Domova Kamélie v Křižanově. Tyto výrobky je možné po skončení výstavy zakoupit.

Srpen 2020 / Galerie u Sychry
Výstava obrazů Jany Laštovičkové – Grygarové

Srpen 2020 / oddělení pro dospělé čtenáře
Pomístní jména obce Obyčtov a jejího okolí
výstava fotografií Lucie Hermanyové

Srpen 2020 / pobočka ul. Nádražní
Postavy z knížek, jak je vidíme
výstava výtvarných prací dětí z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež PONORKA

UPOZORNĚNÍ
Pobočka knihovny ul. Nádražní je od 20. 7. do 7. 8. 2020 uzavřena. Čtenáři mohou využít služeb Knihovny M. J. Sychry v hlavní budově – Havlíčkovo náměstí 5, Žďár nad Sázavou:
Po, St 9:00 – 17:00; Čt 9:00 – 15:00

Plánované kurzy – podzim 2020

Anglický jazyk
Španělský jazyk
Kurz znakované češtiny
Knihovna seniorům – cyklus přednášek z různých oborů určený seniorům
Vykresli se z toho – výtvarný sebezkušenostní kurz

Zájemci se mohou přihlašovat v čítárně, popřípadě na icentrum@knihzdar.cz.

Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766  

Program knihovny na měsíc září 2020

8. 9. 2020 v 16:00 hod.
DOBRODEN
Zajímá vás dobrovolnictví? Chcete se dozvědět něco víc? Přijďte do knihovny prožít pohodové odpoledne.
Akci pořádá Město Žďár nad Sázavou.

16. 9. 2020 8:30 – 10:00 / pobočka ul. Nádražní
KLUB ČTENÁŘŮ POBOČKY NÁDRAŽNÍ
přestavení novinek a autorů, povídání nad knihami

16. 9. 2020 v 17:00 hod. / přednáškový sál / vstupné: 50,- Kč
BESEDA S JIŘÍM PADEVĚTEM O TĚŽKÝCH ČASECH A PSANÍ
Akce se koná za přispění grantu z Ministerstva kultury ČR.

17. 9. 2020 |24. 9. 2020 v 16:30 hod. / badatelna / kurzovné: 1 000,- Kč za 7 lekcí
VYKRESLI SE Z TOHO
výtvarný sebezkušenostní kurz pro dospělé pod vedením Lenky Šoulákové

23. 9. 2020 v 18:00 hod. / přednáškový sál / vstupné zdarma
VYLIDNĚNO
promítání dokumentárního filmu v rámci projektu PROMÍTEJ I TY!
Vlastníci nemovitostí beze jména. Nemovitosti bez nájemníků. Proč se atraktivní města stávají jen kulisami, kde už běžní lidé nemohou žít?

září 2020 / oddělení pro děti a mládež
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Žáci nyní již druhých tříd žďárských základních škol budou slavnostně pasováni na čtenáře v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Akce probíhá pod záštitou SKIP ČR.

září 2020 / oddělení pro děti a mládež
HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI
veselé hádanky a rébusy pro děti

Výstavy:

září 2020 / Čechův dům
VYSOČINOU
fotografie Tomáše Marka

září 2020 / Galerie u Sychry
MLADÍ VÝTVARNÍCI PRO RADOST SENIORŮM

UPOZORNĚNÍ!
Od 1. 9. 2020 dochází ke změně půjčovní doby oddělení pro dospělé čtenáře, čítárny a hudební knihovny.
pondělí, středa čtvrtek, pátek 9:00 – 18:00
NOVĚ úterý 9:00 – 13:00
sobota 9:00 – 12:00

Standardní půjčovní doba v Knihovně M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou