Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry
Rainbow page separator

Knihovna Žďár nad Sázavou

Knihovna Josefa Matěje Sychry, Žďár nad Sázavou

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Havlíčkovo nám. 5
591 38 Žďár nad Sázavou
www.knihzdar.cz

Tel. a fax: 566 623 766

Knihovnu najdete uprostřed Žďáru nad Sázavou. Cestou směrem od Brna stojí za náměstím téměř pod kopcem po levé straně. GPS souřadnice k zaparkování vozu: 49°33′53″N, 15°56′18.5″E.

Knihovna má pro všechna veřejná oddělení bezbariérový přístup (do 1.NP byla zřízena pojízdná plošina). Vozidla s příslušným označením mohou parkovat přímo před vchodem do hlavního pavilónu.

Pobočka se nachází na ulici Nádražní v komplexu AZ centrum.
Pobočka ve Stržanově se nachází ve Staré škole.

Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou

 

  

ŘÍJEN 2018

TÝDEN KNIHOVEN

 • 2. 10. 2018 | 17:00 hod. | vstupné: 30,- Kč
  Mgr. Stanislav Mikule: Žďár nad Sázavou, město knihy
  Akce se koná za přispění grantu z Ministerstva kultury ČR.
 • 4. 10. 2018 | 14:45 hod. | oddělení pro dospělé čtenáře
  Kurz znakového jazyka – exkurze do hodiny znakového jazyka, lektor Mgr. Adéla Hudcová
 • 4. 10. 2018 | 17:00 hod. | vstupné: 30,- Kč
  Mgr. Jitka Palcová: Jak komunikovat beze slov aneb co je to augmentativní a alternativní komunikace
 • 5. 10. 2018 | 9:30 hod. | oddělení pro děti a mládež
  O princi z knížky – loutková pohádka pro děti z MŠ, hraje MgA. Jan Hrubec
  Akce se koná za přispění grantu z Ministerstva kultury ČR.

Burza vyřazených knih a časopisů | oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti a mládež, čítárna, pobočka ul. Nádražní
—————————————————————————————–
9. 10. 2018 | 17:00 hod. | vstupné: 30,- Kč
PhDr. Vladimír Trojánek: V jaké kondici je současná česká literatura (… když už spisovatelé nejsou „svědomí národa“)
Akce se koná za přispění grantu z Ministerstva kultury ČR.

15. 10. 2018 | 18:00 hod. | vstupné zdarma
H2OMX – mexický dokumentární film z projektu Promítej i Ty!
Mexico City, město obývané 22 miliony lidí, leží na místě někdejšího jezera. Znepokojivá filmová esej kombinuje odborný pohled s osobním svědectvím lidí, jichž se situace bezprostředně dotýká.

24. 10. 2018 | 17:00 hod. | vstupné: 50,- Kč
České století – hovory s JUDr. Pavlem Kosatíkem
Akce se koná za přispění grantu z Ministerstva kultury ČR.

25. 10. 2018 | 17:00 hod. | vstupné: 30,- Kč
Mgr. et Mgr. Bc. Lenka Šimo: Umění první republiky
z cyklu Úvod do dějin umění, přednášky jsou vhodné pro širokou veřejnost, studenty maturitních ročníků a zájemce o studium dějin umění a příbuzných oborů na vysoké škole.
Akce se koná za přispění grantu z Ministerstva kultury ČR.

29. 10. 2018 | 14:00 hod. | oddělení pro děti a mládež
Halloween – tvůrčí dílna pro děti pod vedením lektorky výtvarné výchovy Zdeňky Formánkové

30. 10. 2018 | 16:00 hod. | čítárna
Pletení na rukou – tvůrčí dílna pro dospělé s lektorkou Hanou Hájkovou / vstupné: 50,- Kč

Výstavy:

Můj svět | Čechův dům | 1. – 24. 10. 2018
jubilejní 10. ročník výstavy fotografické soutěže pracovníků, dobrovolníků a klientů všech charit České republiky ve spolupráci s Knihovnou M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou. Autorem dvou vítězných snímků je žďárský fotograf Zbyněk Čech, spolupracující s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou

Můj Žďár | Čechův dům | 25. 10. – 11. 11. 2018
putovní výstava k 100. výročí české státnosti

Krajinou Vysočiny | Galerie u Sychry | říjen 2018
výstava velkoformátových fotografií členů Fotoklubu Vysočina

Stromy | oddělení pro děti a mládež | říjen 2018
výtvarné práce žáků ZŠ Palachova ze třídy Mgr. Jitky Maršounové

Aby podzim nebyl smutný | Galerie u Sychry | říjen 2018
výstavka prací Zdenky Formánkové

Osudové osmičky | pobočka Nádražní | 1. – 12.10. 2018
vznik samostatné republiky a zlomové okamžiky nejen v našem regionu – výstavu dobových dokumentů a záznamů sestavil PhDr. Martin Šikula

Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

 

Standardní půjčovní doba v Knihovně M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou

Půjčovní doba v Knihovně M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou