Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry
Rainbow page separator

Knihovna Žďár nad Sázavou

Knihovna Josefa Matěje Sychry, Žďár nad Sázavou

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Havlíčkovo nám. 5
591 38 Žďár nad Sázavou
www.knihzdar.cz

Tel. a fax: 566 623 766

Knihovnu najdete uprostřed Žďáru nad Sázavou. Cestou směrem od Brna stojí za náměstím téměř pod kopcem po levé straně. GPS souřadnice k zaparkování vozu: 49°33′53″N, 15°56′18.5″E.

Knihovna má pro všechna veřejná oddělení bezbariérový přístup (do 1.NP byla zřízena pojízdná plošina). Vozidla s příslušným označením mohou parkovat přímo před vchodem do hlavního pavilónu.

Pobočka se nachází na ulici Nádražní v komplexu AZ centrum.
Pobočka ve Stržanově se nachází ve Staré škole.

Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou

Knihovna Matěje Josefa Sychry

 
Listopad 2019

 • 5. 11. 2019 / oddělení pro děti a mládež; letní čítárna
  Sychravo
  14:00 hod. tvůrčí dílna pro děti a rodiče se Zdeňkou Formánkovou, možnost vyzkoušení deskových her
  15:00 hod. opékání párků
  17:00 hod. čtení ze žďárské kroniky, klavírní doprovod Petr Bergner
 • 13. 11. 2019 v 18:00 / oddělení pro dospělé / vstupné zdarma
  Město duchů
  dokumentární film z projektu Promítej iTy!
  Film USA z roku 2017 předává svědectví aktivistických novinářů, kteří přinášeli zpravodajství
  z Islamisty ovládaného syrského města Rakka.
 • 14. 11. 2019 v 17:00 hod. / oddělení pro děti a mládež / vstupné: 30 Kč
  Stanislav Mikule: Povídání o žďárském muzeu knihy
  V říjnu před pěti lety bylo uzavřeno muzeum knihy. Prostřednictvím dobových fotografií nahlédneme do jeho interiérů, připomeneme si jeho dějiny, některé z významných žďárských literárních osobností a také výjimečné exponáty, které v něm byly k vidění.
  Akce se koná za přispění grantu Ministerstva kultury ČR.
 • 19. 11. 2019 v 17:00 hod. / oddělení pro děti a mládež / vstupné: 30 Kč
  Exilová literatura. Imperialističtí zaprodanci, anebo zachránci české literatury?
  třetí beseda Vladimíra Trojánka / Jakuba Šofara
  Tentokrát věnovaná výhradně třetí součásti / proudu, tedy literatuře (historii, knihám, edicím, časopisům, postavám) psané či vydávané za hranicemi ČSSR, mimo sovětský prostor, především v období normalizace (včetně cest, jak se dostávala za železnou oponu).
  Akce se koná za přispění grantu Ministerstva kultury ČR.
 • 23. 11. 2019 v 9:00 hod. / oddělení pro děti a mládež
  Den pro dětskou knihu
  13. ročník celostátní akce vyhlašované SKIP ČR.
  9:00 – 12:00 hod. tvůrčí dílny pro děti
  10:00 hod. Dřevěné divadlo Jana Hrubce
  Akce se koná za přispění Ministerstva kultury ČR.

Výstavy:

 • 25. 11. – 8. 12. 2019 / oddělení pro dospělé čtenáře
  Vánoční prodejní výstava Klubu v 9
  Nákupem podpoříte Klub v 9 – centrum služeb duševního zdraví.
 • Do 23. 11. 2019 / Galerie u Sychry
  Věrnost vyřazenému stroji
  …na krok v podzemí – Underground a samizdat před rokem 1989, výstava oficiálních knih a samizdatů s vlastnoručními podpisy autorů, literatury o samizdatu a undergroundu
 • 1. 11. – 26. 11. 2019 / Čechův dům
  Svatý Prokop
  …bazilika v Třebíči
  výstava fotografií Milana Šustra
 • 29. 11. – 1. 12. 2019 / Čechův dům
  Advent na staré půdě
  vánoční prodejní výstava Květinky Marie Horákové 

Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

 

Knihovna Matěje Josefa Sychry – Prosinec 2019

 • 3. 12. v 16:30 | oddělení pro děti a mládež – Slavnostní dekorace – tvůrčí dílna pro dospělé, relaxace a vánoční atmosféra při tvoření s lektorkou Zdenkou Jelínkovou. Přihlášky předem v čítárně. Vstupné: 50 Kč 
 • 11. 12. v 18:00 | oddělení pro dospělé čtenáře – Nerodič  – promítání českého dokumentárního filmu v rámci projektu PROMÍTEJ I TY!

Přivést či nepřivést dítě do dnešního složitého světa? A za jakých podmínek tak učinit? Je spousta otázek, které si dnešní mladá generace klade. Vstupné zdarma

 • 12. 12. v 16:30 | oddělení pro děti a mládež – Předvánoční zastavení – četba vánočních příběhů a hraní koled žáků ZUŠ z kytarové třídy Milana Kozla
 • 18. 12. ve 14:00 | oddělení pro děti a mládež – Tradiční vánoční tvůrčí dílna pro děti – výroba vánočních dekorací ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – klub Úsměv

Výstavy:

 • 29. 11. – 1. 12.| Čechův dům – Advent na staré půdě – vánoční prodejní výstava Květinky Marie Horákové
 • 4- 12. – 6. 1. | Čechův dům – Zima čaruje, dvojka maluje – vánoční výstava výtvarných prací žáků ZŠ Komenského 2
 • 25. 11 – 7. 12.| oddělení pro dospělé čtenáře – Vánoční výstava Klubu v 9 – prodejní výstava výrobků klientů Klubu v 9
 • 2. – 31. 12.| Galerie u Sychry – Jsme mezi vámi – výstava fotografií zachycující služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou, foto: Zbyněk Čech, Pavel Juráček, archiv Charity
 • 16. 11. – 31. 12. | oddělení pro dospělé čtenáře – Sametová revoluce ve Žďáře n. S. ve fotografiích Jaroslava Šindelky – fotografie, dokumenty a stručné vylíčení událostí mezi 17. listopadem a koncem roku 1989 ve Žďáře n. S.
 • 2. 12. – 6. 1. | oddělení pro děti a mládež – Od Mikuláše do Tří králů – výstava výtvarných prací žáků školní družiny ZŠ Švermova
 • 2. – 31. 12. | pobočka ul. Nádražní – Adventní čas – výstava výtvarných prací žáků školní družiny ZŠ Palachova

  

Standardní půjčovní doba v Knihovně M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou