Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry
Rainbow page separator

Knihovna Žďár nad Sázavou

Knihovna Josefa Matěje Sychry, Žďár nad Sázavou

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Havlíčkovo nám. 5
591 38 Žďár nad Sázavou
www.knihzdar.cz

Tel. a fax: 566 623 766

Knihovnu najdete uprostřed Žďáru nad Sázavou. Cestou směrem od Brna stojí za náměstím téměř pod kopcem po levé straně. GPS souřadnice k zaparkování vozu: 49°33′53″N, 15°56′18.5″E.

Knihovna má pro všechna veřejná oddělení bezbariérový přístup (do 1.NP byla zřízena pojízdná plošina). Vozidla s příslušným označením mohou parkovat přímo před vchodem do hlavního pavilónu.

Pobočka se nachází na ulici Nádražní v komplexu AZ centrum.
Pobočka ve Stržanově se nachází ve Staré škole.

Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou

 

PROGRAM ÚNOR 2018

 
Čt 1. 2. – Kurz znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé – pokročilí – 14.45 – 16.15, začátečníci pokračovací – 16.15 – 17.45. Zájemci z řad začátečníků se mohou přijít podívat na ukázkovou hodinu ve čtvrtek 1. 2. v 16.15.

Po 5. 2. v 8.00 – Knihovna seniorům – cyklus dopoledních přednášek pro seniory – přihlášky a program k dispozici v čítárně

Po 12. 2. v 16.00 – Jak se stát dobrým průvodcem dítěti při volbě povolání – přednáška Jaroslavy Synkové pro rodiče dětí 6. – 7. tříd. Přihlášky předem v čítárně. Vstupné: 70 Kč
Po 19. 2. v 18.30 – Ohrožená semínka – semenná banka na Špicberkách – dokumentární film USA, režie: Taggart Siegel, Jon Betz – promítání v knihovně v rámci projektu Promítej i Ty! Vstupné: zdarma

Po 26. 2. – Pá 2. 3. – Pohádkové hádání – jarní prázdniny v knihovně v oddělení pro děti a mládež – soutěže, kvizy a stolní hry – přijďte si zahrát

Út 27. 2. – Krocení literární múzy – literární semináře pro žáky ZŠ a SŠ

BURZA DĚTSKÝCH ČASOPISŮ V ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Výstavy v únoru:

 • Předsudky nechte v šatně – výstava vznikla při příležitosti benefice Portimo, o.p.s., texty vytvořil tým Portimo s využitím veřejně dostupných zdrojů, autorkou designu je výtvarnice a grafička Alžběta Hanzlová (oddělení pro dospělé čtenáře)
 • Přípravka se představuje – výstava prací žáků přípravné třídy ZŠ Komenského 6 (oddělení pro dospělé čtenáře)
 • 3. ZŠ se představuje – výstava prací žáků 1. a 2. stupně ZŠ Komenského 6 (oddělení pro děti a mládež)
 • 8. 1. – 19. 3. – Od Algoritmů k polarizaci- aneb Hrátky s láskou. Společný tvůrčí projekt.
  Ivana Odehnalová – texty,žáci ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou pod vedením MgA. Jany Mifkové – kresby, texty
  Antonín Vystrčil – fotografie (vestibul Čechova domu)
 • Po 19. 3. v 17.00 – derniéra projektu spojená s oceněním nejlepších autorských prací žáků ZUŠ Františka Drdly
  Vernisáže a derniéra se uskuteční s hudebním doprovodem žáků ZUŠ Františka Drdly pod vedením Mgr. Milana Kozla

Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766

 

Standardní půjčovní doba v Knihovně M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou

Půjčovní doba v Knihovně M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou

 

Březen 2018

Březen – měsíc čtenářů – devátý ročník celostátní akce  na podporu čtenářské gramotnosti.
Po 5. 3. – Knihovna seniorům

 • 8.00 – 9.30 – Příběh oltáře sv. Prokopa Mgr. Stanislav Mikule
 • 10.00 – 11.30 – Lidová píseň. České a moravské písně v průběhu historie, sběratelé lidových písní. 2. část – PaedDr. Jiří Libra

Po 5. 3. v 18.30 – Na stupních vítězů – film režiséra Jana Tenhavena z r. 2010 v rámci projektu Promítej i Ty!
Vstupné zdarma

St 7. 3. v 18.00 – Setkání s občany – strategie rozvoje centra města

Čt 8. 3. v 17.00 – Dějiny umění od antiky do pozdní gotiky – Mgr. et Mgr. Bc. Lenka Šimo – přednáška z cyklu Úvod do dějin umění – vhodné i pro studenty maturitních ročníků a zájemce o studium dějin umění. Vstupné: 30 Kč
12. – 28. 3. – Velikonoční testík – pro dětské čtenáře pobočky Nádražní

Út 13. 3. v 8.00 – Představení španělských a latinskoamerických spisovatelů – Mgr. Andrea Popelová, Mgr. Zdeňka Šírová – přednáška pro studenty gymnázia a veřejnost v rámci projektu Dny hispánské kultury ve Žďáře nad Sázavou 2018

Út 13. 3. v 16.30 – Nedovolte mozku stárnout – paměť v jednotlivých dekádách – Jana Vejsadová – program se uskuteční v rámci Týdne mozku a Národního týdne trénování paměti. Je určen všem, které znepokojuje občasné zapomínání, a chtějí se dozvědět více o tom, jak se paměť mění v čase a jak o ni včas pečovat.

Pá 16. 3. – 9. JOSEFSKÁ NOC – vstupné: zdarma

 • 18.30 – Keňa očima spisovatelky – Ing. Hana Hindráková
 • 20.15 – Astronomie na Žďársku – Mgr. Miloslav Straka
 • 22.00 – koncert skupiny Profesionálové

Po 19. 3. – Knihovna seniorům

 • 8.00 – 9.30 – Historický vývoj školství ve Žďáru nad Sázavou od počátků do poloviny 20. století – Mgr. Miroslav Kružík
 • 10.00 – 11.30 – Kdo to zpívá? Zpěvní ptáci okolo nás – Mgr. Jana Hejtmánková

19. – 28. 3. dopoledne – Děti, pozor, červená! – dopravní výchova pro mateřské školy ve spolupráci s Policí ČR

Pá 23. 3. – Noc s Andersenem – tradiční nocování v knihovně pro přihlášené děti. Celostátní akce probíhá pod záštitou Klubu dětských knihoven SKIP ČR.

Po 26. 3. ve 14.00 – Tradiční velikonoční tvůrčí dílna
ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ve Žďáře nad Sázavou – klubem Úsměv

Út 27. 3. v 17.00 – Zobrazení Žďáru nebo jeho částí v české literatuře (próza, poezie, eseje atd.) – přednáška PhDr. Vladimíra Trojánka, vstupné: 30 Kč

1. – 31. 3. – BURZA ČASOPISŮ
čítárna – cena 3 až 5 Kč/ks
pobočka Nádražní – cena 1 až 3 Kč/ks
Výstavy v březnu:

 • 8. 1. – 19. 3. – Od Algoritmů k polarizaci- aneb Hrátky s láskou. Společný tvůrčí projekt.
  Ivana Odehnalová – texty,žáci ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou pod vedením MgA. Jany Mifkové – kresby, texty
  Antonín Vystrčil – fotografie /vestibul Čechova domu/
  Po 19. 3. v 17.00 – derniéra projektu spojená s oceněním nejlepších autorských prací žáků ZUŠ Františka Drdly
  Vernisáže a derniéra se uskuteční s hudebním doprovodem žáků ZUŠ Františka Drdly pod vedením Mgr. Milana Kozla
 • Z pohádky do pohádky – výstava výtvarných prací žáků 1. – 5. třídy ZŠ Polnička (oddělení pro děti a mládež)
 • 20. 3. – 30. 4. – Vítání jara s Marií Kosteleckou – výstava výtvarných prací (vestibul Čechova domu)
 • 19. 3. – 30. 3. – Skřivánka je slyšet hlas, nastal krásný jarní čas – prodejní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9 (oddělení pro dospělé čtenáře)
 • 26. 3. – 6. 4. – Výstava zdobených vajíček a velikonoční výzdoby – výrobky Zdenky Jelínkové a Václavy Doležalové (vitríny u čítárny)

Kontakt: www.knihzdar.cz, icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 623 766