Rainbow page separator

Archeologové objevili pekařský dům i mince a keramiku

Sobota, 25. června 2016

Žďár nad Sázavou / Během jednoho roku dojde ke kompletnímu vyhodnocení archeologických nálezů, které byly objeveny při záchranném výzkumu v dolní části náměstí Republiky. Jednalo se například o mince a keramiku, ale i další předměty dokládající his[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torický vývoj centra města.
„V současné době probíhá zpracování nálezů,“ potvrdil ředitel archeologické společnosti Pueblo, která výzkum na náměstí prováděla, Pavel Hušták.
Nálezy budou po zpracování vystaveny při některé z výstav Muzea Vysočiny v Jihlavě, kde jsou nyní například až do 11. září k vidění i vybrané předměty, jež byly nalezeny při archeologickém výzkumu horní části náměstí Republiky před dvěma lety.
Nejstarší nálezy ze spodní části náměstí jsou da[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}továny na přelom 14. a 15. s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toletí. Archeologové našli například pozůstatky his[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torických dlažeb či základy pekařského domu, ale také „novodobé“ zbytky benzinové pumpy, která byla pod ČSOB postavena ve čtyřicátých letech minulého s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toletí a fungovala tam do šedesátých let.